Urząd w Szczecinie

Wnętrza
Budynek wzniesiono na początku XX wieku według projektu berlińskiego architekta Paul’a Kiesche. Zmieniająca się potrzeba użytkownika wymaga zmiany funkcji dziedzińca budynku. To właśnie tam zostanie stworzone nowoczesne zadaszenie, które pozwoli urzędnikom miejskim w pełni wykorzystać potencjał miejsca.

Podstawowym założeniem projektu dziedzińca Urzędu Wojewódzkiego Biura Obsługi Interesanta dla Cudzoziemców jest zadaszenie przestrzeni szklanym dachem na konstrukcji stalowej oraz wymiana posadzek, zaaranżowanie przestrzeni na potrzeby stanowisk przyjęć oraz remont i modernizacji toalet znajdujących się w przyziemiu, obejmującym zmianę układu ścian działowych i wykonanie przebicia z drzwiami na dziedziniec, na którym zlokalizowany będzie BOI.


Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Dziedziniec, na którym planuje się utworzenie Biura Obsługi Interesanta dla Cudzoziemców obecnie nie jest zadaszony oraz służy jako przestrzeń komunikacyjna dla interesantów oraz osób tam pracujących. Zaproponowany został układ ze stanowiskami ustawionymi w trzy sekcje dla urzędników przyjmujących i wydających dokumenty, w dalszej części wnętrza wydzielono szklanym przepierzeniem część biurową przeznaczoną dla kadry kierowniczej.

Cała część Biura Obsługi Interesanta została wydzielona od poczekalni szklanym przepierzeniem na wysokość ok. 2,3 m przy ogólnej wysokości zadaszenia ponad 7 m. Po stronie poczekalni wydzielono dodatkowo stanowisko informacyjne, które służy jako pierwszy kontakt z klientem. Po lewej stronie od wejścia zaaranżowano miejsce na infokioski, kącik dla dzieci, natomiast dalej znajduje się wejście do toalet oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Za wejściem zlokalizowano kasę, połączoną przejściem z salą obsługi klienta oraz wejściem do budynku. Wzdłuż ściany korytarza, w sąsiedztwie okienka do kasy, zlokalizowano blat roboczy dla klientów z projektowanym dodatkowym szklanym przepierzeniem.

Nowa kubatura w swoim założeniu ma być ażurowa z przeziernymi ścianami i zadaszeniem dla zapewnienia jak największej perspektywy i możliwości oglądania oryginalnych elewacji budynku.

Natalia Kazubek, Wiceprezes Zarządu

Inwestor: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Lokalizacja: Szczecin

Funkcja: Użyteczność publiczna – urząd

Zakres: Dokumentacja pełnobranżowa

Powierzchnia: 421,9 m2

Data realizacji: 2018-2020

Współpraca: Malwina Tylewicz

Ludzie projektu

Natalia Kazubek

Jan Krzysztof Nikisch

Krzysztof Kaczmarek

Zuzanna Smykowska

Wiktor Smogór

Marcin Gatniejewski

Mariusz Sanewski