GAZ-SYSTEM Poznań

Obiekty przemysłowe
Projekt ten jest przykładem na to, że architektura obiektów przemysłowych wcale nie musi być sztampowa i nudna. Industrialny charakter zamierzenia stał się punktem wyjścia do powstania projektu łączącego tradycję z nowoczesnością.

Zadanie obejmowało wykonanie projektu a następnie realizację w konsorcjum z firmą ALSTAL zespołu budynków odpowiadających na potrzeby związane z działalnością inwestora w zakresie utrzymania w pełnej sprawności gazociągów i urządzeń służących do przesyłania gazu. Zaprojektowane budynki stanowią dopełnienie istniejącej infrastruktury kubaturowej obsługującej strategiczne gazociągi zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego.


Budynek administracyjno-socjalny mieści pomieszczenia biurowe dla pracowników administracji, zaplecze socjalne oraz zaplecze garażowo-magazynowe na potrzeby przechowywania pojazdów, sprzętu i części zamiennych służących do serwisowania infrastruktury gazowej.

Budynek administracyjno-warsztatowy pełni funkcję zaplecza administracyjno-socjalnego oraz miejsca do wykonywania drobnych prac naprawczych dla pracowników obsługujących budynek magazynowy oraz budynek spawalni. Hala spawalni, wyposażona została w suwnicę, stanowiska do plazmowego cięcia stali oraz stanowiska spawalniczo-montażowe. 

Całość zamierzenia stanowi funkcjonalną odpowiedź na wytyczne programowe przedstawione przez inwestora. Współczesna, lecz stonowana forma, wysokiej klasy materiały wykończeniowe i subtelne nawiązania do historycznych zabudowań dawnej gazowni – wykończone czerwoną klinkierową cegłą elewacje, wyeksponowane elementy konstrukcyjne – podkreślają nowoczesność i stabilną pozycję gospodarczą inwestora, jednocześnie odwołując się do najlepszych wzorców wynikających z wieloletniej tradycji gazownictwa.

Łukasz Klekotko, Prezes Zarządu

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.

Lokalizacja: Poznań, ul. Gdyńska

Funkcja: Biurowa, warsztatowo-magazynowa

Zakres prac: Dokumentacja pełnobranżowa, Generalne Wykonawstwo

Powierzchnia: 2850 m2

Data realizacji: 2015

Współpraca: Waldemar Kajoch

Konsorcjant: ALSTAL

Ludzie projektu

Hubert Maciejewski

Wojciech Wobszal

Mikołaj Jankowski

Inga Rolek

Ilona Szarwińska