Lab150

Obiekty biurowe
Budynek powstał w modelu DESIGN&BUILD na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Designu, jako element innowacyjnej i kompleksowej infrastruktury na rzecz inkubacji przedsiębiorstw w obszarze Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza Przyszłości”. Obiekt, obok funkcji biurowej, mieści przestrzenie do działań kreatywnych, m.in. Strefę Szybkiego Prototypowania, Strefę Żywego Laboratorium.

Na etapie prac projektowych dużym wyzwaniem okazało się ulokowanie planowanego przez Inwestora budynku na stosunkowo niewielkiej działce w kształcie równoległoboku. Dodatkowo, z uwagi na finansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej, przyjęta technologia budowy musiała zostać dostosowana do krótkiego terminu realizacji całego przedsięwzięcia. Stąd też zdecydowano się m.in. na zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej.


Istotnym utrudnieniem dla organizacji robót była lokalizacja inwestycji w strefie lotniska Ławica.  Było to duże wyzwanie wykonawcze chociażby z uwagi na usytuowanie żurawia budowlanego i uzyskanie wielu pozwoleń urzędowych. Nowy budynek musiał otrzymać nowe przyłącze do sieci wodociągowej, które musiało zostać poprowadzone pod trzy pasową ul. Bukowską.

Trójkondygnacyjny budynek zaprojektowano jako zwartą bryłę o prostej formie, wpisaną w granice działki ograniczonej ulicami Bukowską i Kolorową. Pod budynkiem oraz częścią parkingu zaprojektowano podziemną halę garażową. Konstrukcja części nadziemnej została niemal w całości sprefabrykowana, co pozwoliło istotnie skrócić czas realizacji. O charakterze budynku stanowi elegancka, ciemna elewacja oraz duże regularne przeszklenia frontowej elewacji. Powodzenie realizacji było możliwe dzięki ścisłej współpracy konsorcjum DEMIURG i WEGNER oraz naszych projektantów z pracownią architektoniczną p. Mariusza Wrzeszcza.     

Oczekiwania Inwestora, jak i przyszłych użytkowników tego miejsca, były bardzo wysokie. DEMIURG wspólnie z firmą WEGNER przy udziale projektantów WRZESZCZ i DEMIURG stworzył projekt, którego wszystkie zaproponowane rozwiązania są „uszyte na miarę” Inwestora.

Bartosz Kaczmarek, Prokurent

Inwestor: PRO DESIGN sp. z o.o.

Lokalizacja: Poznań, ul. Bukowska 150

Funkcja: Biurowo-laboratoryjna

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo, projekt konstrukcji i projekty branżowe

Powierzchnia: 4013 m2

Data realizacji: 2019-2020

Współpraca: Pracownia Projektowa Mariusz Wrzeszcz Architekt, Bidermann+Wide

Konsorcjant: WEGNER Sp. z o.o sp. k.

Ludzie projektu

Bartosz Kaczmarek

Hubert Maciejewski

Ilona Szarwińska

Monika Kamińska

Rafał Sól