DEMIURG to nie praca, DEMIURG to styl życia…

Firma DEMIURG zajmuje się obsługą inwestycji budowlanej od 2004 roku. Zakres prowadzonych prac przez firmę DEMIURG to: Projektowanie oraz Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi (posiadamy również uprawnienia do nadzorowania obiektów zabytkowych), a od 2011 roku Generalne Wykonawstwo.

Przed procesem projektowym wykonujemy Inwentaryzacje obiektów oraz Ekspertyzy Budowlane. Dla potrzeb przedprojekotwych sporządzamy Koncepcje w celu urzeczywistnienia Inwestorowi pomysłu, a następnie Szacunkowy Koszt Inwestycji.

Na podstwie wykonanego Projektu, sporządzamy Kosztorys Inwestorski potrzebne zarówno dla pozyskania kredytu z banku, jak i niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania Zamówienia Publicznego.

Dzięki kosztorysom potrzebny w dalszym etapie inwestycji budowlanej w prosty sposób przygotowyjemy harmonogram rzeczowy i finansowy.

W naszym zespole jest również specjalista w sprawach postępowania administracyjnego, który w szybki i bezproblemowy sposób doprowadzi do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac w w strefie ochrony konserwatorskiej lub obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz pozwolenia na budowę.

Po uzyskanie powolenia na budowę zespół specjalistów z Nadzoru Inwestorskiegoprzeprowadzi całość inwestycji aż do uzyskania pozowlenia na użytkowanie, rygorystycznie pilnując harmonogramu prac oraz kosztów inwestycji reprezentując w całym procesie budowlanym Inwestora.