Rektorat UKSW

Powierzchnia zabudowy1740 m2
Powierzchnia użytkowa:3127 m2
Ilość kondygnacji nadziemnych3
Ilość kondygnacji podziemnych1
MiastoWarszawa
Rok powstania projektu 2015

Budynek Rektoratu UKSW

Budynek Rektoratu UKSW to inwestycja dotycząca przebudowy zabytkowego budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się na terenie dawnego klasztoru Kamedułów przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. 

Obecny Rektorat UKSW dawniej Dom Zgromadzenia Marianów został wzniesiony na miejscu oficyn zespołu pustelni kamedulskiej usytuowanych na Górze Polkowej zwanej Górą Królewską w Lesie Bielańskim. Od daty powstania, za którą uznaje się rok 1770, budynek uległ wielokrotnym przebudowom i przekształceniom architektonicznym, ucierpiał też podczas działań wojennych i przynajmniej raz płoną.

Szczegółowy zakres projektu zakłada termomodernizację budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej, ocieplenie dachu, osuszenie murów wraz z wymianą tynków elewacyjnych, adaptację pomieszczeń, wymianę instalacji wewnętrznych,  odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Ponadto założono przywrócenie oryginalnej, kremowej kolorystyki elewacji zabytkowego budynku, a także odtworzenie oryginalnego, szlachetnego kształtu gzymsów i pilastrów. Dzięki tym zabiegom zostanie przywrócony historyczny wygląd zabytku, który stanowi o jego wartości.