Szkoła w Dopiewie

MiastoDopiewo
Rok2015
FunkcjaSzkoła podstawowa
WspółpracaFront Architects
Szkoła podstawowa

Dopiewo 1

Zaprojektowano budowę trzykondygnacyjnego budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem mieszczącym szatnie. Bryła budynku składa się z prostopadłościennego budynku szkoły na planie litery L oraz prostopadłościennego budynki sali gimnastycznej, połączonych ze sobą łącznikiem mieszczącym szatnie. Poszczególne człony budynku tworzą wewnętrzny dziedziniec otwarty od północnego zachodu na przyszkolne urządzone tereny sportowe. Wysokość budynku od najniższego poziomu terenu przy elewacji frontowej nie przekracza 12.0 m. Zaprojektowano dachy płaskie o spadku głównych połaci 4%. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku zapewniony został przez „podniesienie „dojść do poziomu parteru oraz prze zewnętrzne rampy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, Dostęp na powyższe kondygnacje zapewniony przez dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
W gimnazjum zaprojektowano łącznie 24 sale lekcyjne, bibliotekę, stołówkę ze świetlicą i pomieszczenia towarzyszące przeznaczone dla 400 uczniów. Salę gimnastyczną z budynkiem szkoły łączy łącznik z zespołem szatniowym dla uczniów, pokojami trenerów oraz pokojem pierwszej pomocy.