Przebudowa Dworca Kolejowego Puszczykówko

Przebudowa budynku dworca kolejowego Puszczykówku, zabytkowego obiektu pochodzącego z 1911 r. – nadzór inwestorski wykonywany na zlecenie PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu w okresie 20.04.2010 r. – 29.11.2010 r. Czynności nadzoru obejmowały branże: architektoniczno – budowlaną, konstrukcyjną, instalacyjną oraz zagospodarowanie terenu. Budynek dworca wpisany jest do rejestru zabytków.