Budowa Prokuratury Rejonowej przy ul. Słomianka w Gnieźnie

Projektowany budynek administracyjno – biurowy oraz miejsca postojowe przeznacz się na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie na terenie dz. Nr 101/3, przy ul. Słomianka 8 w Gnieźnie zgodnie z Decyzją Nr 4/13/c o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 37.03.2013r Forma architektoniczna budynku podporządkowana wytycznym oraz współczesnym tendencjom projektowym.
Zaprojektowano budynek o prostej geometrii bryły z pionowym podziałem elewacji, z wielkoporządkowymi pilastrami międzyokiennymi, słupowa elewacja rozcięta jest pasami okien. Elewacje wykończone wysokiej jakości materiałem budowlanym. Układ funkcjonalno-przestrzenny powstał na bazie programu inwestycyjnego opracowanego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu oraz na podstawie Decyzji Nr 4/13/c o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu budowlanego z dnia 27.03.2013r., zawierającej wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W zaprojektowanym budynku użyteczności publicznej o funkcji administracyjno – biurowej z częścią garażową dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie zawarto:
– zewnętrzny portyk prowadzący do głównego wejścia znajdującego się w narożniku budynku od strony ulicy Jeziornej i ul. Słomianka,
– na parterze pomieszczenia ogólnodostępne z biurem podawczym i poczekalnia dla interesantów, zespół pomieszczeń Izby Zatrzymań, biblioteka, magazyn dowodów rzeczowych i dwa pom. garażowe związane z funkcją budynku.
– na pierwszym piętrze pokoje prokuratorów i urzędników, zespół pomieszczeń kancelarii tajnej, pokój przesłuchań na odległość,
– na drugim piętrze pokoje prokuratorów i urzędników, sale narad, pokoje gościnne z łazienką,
– w piwnicy archiwum, magazyn dowodów rzeczowych.
Ponadto na każdej kondygnacji zaprojektowano ogólnodostępne łazienki, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, układ korytarzy, dwie klatki schodowe, szyb windowy w dźwigiem osobowym.