Renowacja i konserwacja zabytkowego ogrodzenia budynku Collegium Maius przy ul. Fredry w Poznaniu

Opis opis opis…