Kino Muza

Obiekty kulturalno-oświatowe
Kino Muza powstało w Poznaniu w roku 1908, a gdzie do dzisiaj nieprzerwanie funkcjonuje pod adresem Św. Marcin 30, co czyni je jednym z najstarszych kin w Europie. Choć zostało pierwotnie otwarte jako Theater Apollo i przez kolejne lata wielokrotnie zmieniało swoją nazwę, to od lat 50. XX wieku bezustannie funkcjonuje w świadomości poznanianek i poznaniaków jako Muza.

W roku 2019 Kino Muza przeszło gruntowną przebudowę, której efektem jest nowoczesny trzysalowy obiekt o najwyższym standardzie projekcji filmowych. Nowe wnętrza nawiązują do tradycji oraz historii kina, a każda z sal zachowuje swój indywidualny charakter. Przestrzeń jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie letnim na kinowym tarasie odbywają się również pod gołym niebem seanse silent cinema z wykorzystaniem słuchawek. Wejście do kina zdobi replika neonu zaprojektowanego przez Ryszarda Kulma w latach 60. XX wieku, który wisiał w tym miejscu do lat 90. Wykonała ją ta sama pracownia neonowa Piotra Heinze, która stworzyła pierwowzór. 


Obiekt znajduje się w ścisłej zabudowie śródmiejskiej w podwórku, prowadzi do niego brama o szerokości 2 m. Pod względem logistycznym prace remontowe były bardzo utrudnione i dzięki współpracy z „Inwestycje Wielkopolskie” udało się wykorzystać dodatkowy teren przyległy dla dostaw materiałów.

Wyzwaniem wykonawczym było zapewnienie wymaganej akustyki budynku. Sale kinowe znajdują się w kamienicy, która sąsiaduje również z lokalami mieszkaniowymi.

Rafał Kotlarz, Kierownik projektu

Z uwagi, że obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej konieczne było spełnienie szeregu wymagań postawionych przez architektów oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Inwestor: Estrada Poznańska

Lokalizacja: Poznań, ul. Św. Marcin 30

Funkcja: Kulturalno-oświatowa, Kino

Zakres prac: Generalny Wykonawca

Projekt: Toya Design

Data realizacji: 2019

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Rafał Kotlarz

Zuzanna Trybuchowicz

Armand Ulatowski