Strażnica w Rzeszowie

Obiekty użyteczności publicznej
Historia zawodowej straży pożarnej w Rzeszowie sięga już początków XX w. Po I wojnie światowej dysponowała podstawowym, jak na tamte czasy, sprzętem - wozy ciągnione przez konie, szopa, stajnia na dwie pary koni i niewielka komórka przeznaczona na warsztat. Obecnie strażacy z Rzeszowa pełnią służbę w nowoczesnym i komfortowym budynku zaprojektowanym przez projektantów DEMIURG Project S.A.

Siedziba nowej jednostki zlokalizowana jest w północnej części miasta, przy ulicy Inwestycyjnej 8, na terenie Parku Naukowo Technologicznego Rzeszów – Dworzysko. Wybór lokalizacji inwestycji nie był przypadkowy. Krótki czas dojazdu do północno-zachodniej części Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego umożliwia podjęcie szybkich działań ratowniczych, dzięki głównym ciąg komunikacyjnych obejmujących autostradę A4 i drogę ekspresową S19. Strażacy przenieśli się do nowej siedziby pod koniec października 2020r. Do jednostki przeniesiono część pojazdów i sprzętu eksploatowanego dotychczas przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1 i 2 w Rzeszowie. Obecnie służbę w tej jednostce pełni 56 strażaków.


Chcąc uzyskać nowoczesną formę, podzielono bryłę na dwie części. Wyraźne odcięcie nadaje jej lekkości, a mocne akcenty kolorystyczne zostały wprowadzone w taki sposób, aby nie przytłaczały całości.

Spójne z budynkiem głównym są również pozostałe obiekty takie jak ścianka wspinaczkowa czy boisko. Zaprojektowano je w podobnej stylistyce tak, aby wpasowały się w całość zamierzenia. Doświadczenie zdobyte przy innych projektach dla straży pożarnej m.in. w Koszalinie czy Żninie zaowocowały nowoczesnym i niestandardowym budynkiem Komendy Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Projekt obejmował budynek główny, który dzieli się na część administracyjną przeznaczoną dla interesantów i pracowników oraz część garażową  i warsztatową – do przechowywania wozów bojowych i innych pojazdów obsługujących jednostkę.

Strefa ogólnodostępna złożona jest z recepcji i poczekalni, węzła sanitarnego i sali konferencyjnej. Cała przestrzeń przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się również nowoczesne sale dydaktyczne, które mają służyć przede wszystkich do spotkań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla najmłodszych. Wyposażona w materiały szkoleniowe, sala tworzy odpowiednie warunki do nauki dla dzieci.

Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby strażaków. W obiekcie znajduje się komora dymowa, w której istnieje możliwość przeprowadzania ćwiczeń przygotowujących do akcji pożarowych i ewakuacyjnych. Specjalistyczne urządzenia pozwalają na symulowanie niebezpiecznych sytuacji takich jak: wysoka temperatura, ciasne przestrzenie czy duża ilość dymu.

Na terenie obiektu znalazła się również część sportowa z boiskiem do piłki nożnej z dwutorową bieżnią, wspinalnią i siłownią, gdzie strażacy mogą pracować nad swoją formą fizyczną, która jest kluczowa w przypadku tego zawodu.

Dużym wyzwaniem, któremu udało się świetnie sprostać jest odległość 600 km pomiędzy Rzeszowem a Poznaniem, gdzie znajduje się biuro projektowe DEMIURG Project S.A. Pomimo dystansu, współpraca pomiędzy projektantami a inwestorem przebiegała bardzo sprawnie. Poza tym byliśmy też częstym gościem w Rzeszowie, gdy prowadziliśmy nadzór autorski nad inwestycją. – Rafał Murat, Architekt DEMIURG Project S.A.

Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Lokalizacja: Rzeszów

Funkcja: Komenda Straży Pożarnej

Zakres prac: Projekt

Powierzchnia: 2800 m2

Data realizacji: 2020

Ludzie projektu

Rafał Murat

Marlena Szlachetka

Piotr Mańko

Marcin Gatniejewski

Mariusz Sanewski