Biblioteka Uniwersytecka

Obiekty kulturalno-oświatowe
Białostocki uniwersytet to jedna z największych uczelni w północno-wschodniej Polsce, kształcąca studentów na kierunkach humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych. W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów, w tym jeden zagraniczny. Instytucja zatrudnia prawie 800 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym blisko 200 profesorów; kształci na poziomie studiów zawodowych i magisterskich ponad 12 tys. studentów w systemie studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych.

Celem planowanej inwestycji była budowa nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej i przeniesienie do niej magazynów oraz innych funkcji rozsianych obecnie w kilku placówkach w Białymstoku. Zaprojektowany budynek łączy w sobie dwie funkcje.


Funkcje otwarte, dostępne dla użytkowników, to obszerna czytelnia, hol wystawowy, salki do pracy indywidualnej i grupowej, sala konferencyjna, sala szkoleniowa oraz ekspozycja Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego. Funkcję zamkniętą obejmują gabinety pracowników oraz magazyny książek. Pozostałe pomieszczenia mają funkcję pomocniczą lub techniczną.

Zaproponowany przez architektów pięciokąt foremny, który nadaje kształt głównej części budynku, wymagał od projektantów zaproponowania niestandardowych, kreatywnych rozwiązań, które wykonawca mógł bezproblemowo zrealizować.

Hubert Maciejewski, Główny Konstruktor

Inwestor: Uniwersytet w Białymstoku

Lokalizacja: ul. Ciołkowskiego, 15-245 Białystok

Funkcja: Biblioteka

Zakres prac: Projekt pełnobranżowy

Powierzchnia: 3250 m2

Data realizacji: 2017

Ludzie projektu

Inga Rolek

Łukasz Klekotko

Hubert Maciejewski

Rafał Murat

Monika Kamińska