Urząd Miasta Józefowa

Na przełomie XIX i XX w. miejscowość Józefów pełniła głównie funkcję letniska dla mieszkańców Warszawy. W okresie przedwojennym w Józefowie, jak i w innych miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż tzw. linii otwockiej, powstawały charakterystyczne drewniane budynki z bogato zdobionymi werandami.

Projekt koncepcyjny przygotowany przez zespół projektowy DEMIURGa zakłada rozbudowę i przebudowę obecnego budynku Urzędu Miasta wraz z wyburzeniem istniejącej części technicznej i budowę nowego skrzydła biurowego. 


Ważnym zadaniem było dostosowanie obiektu do potrzeb instytucji, efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz podniesienie komfortu pracowników i klientów Urzędu. Obie części budynku, ułożone na planie litery „L”, połączone zostaną klatką schodową. Winda zapewni osobom z niepełnosprawnościami dostęp do całego budynku.

Drewniane świdermajery to znak rozpoznawczy okolicznej architektury. Stąd pomysł, aby wprowadzić elementy tego stylu do projektu przebudowy Urzędu Miasta Józefowa. Zaproponowaliśmy panele elewacyjne nawiązujące do tradycyjnych zdobień, a wejścia do budynku zostały uzupełnione o zadaszenia, tworząc w ten sposób nowoczesną interpretację nadświdrzańskiej werandy.

Wiktor Smogór, asystent architekta DEMIURG Project

Forma budynku posiada odniesienia do istniejącego obiektu, zachowując charakterystyczne nadwieszenie piętra oraz rytmiczne podziały elewacji, ale zakłada również wyraźną zmianę wizerunku obiektu i podkreślenie reprezentacyjnego charakteru instytucji. W tym celu architekci zaprojektowali elewację wentylowaną, wykonaną z perforowanych płyt, a wzór pokazujący się w panelach elewacyjnych jest nowoczesną interpretacją tradycyjnych zdobień na budynkach w stylu nadświdrzańskim. Panele są ruchome, co daje możliwość regulacji natężenia światła docierającego do pomieszczeń biurowych. Wejścia do Urzędu podkreślono poprzez zadaszenia nawiązujące bezpośrednio do świdermajerów znajdujących się w tej okolicy.

Inwestor: Urząd Miasta Józefowa

Lokalizacja: Józefów,  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Funkcja: biurowa

Zakres prac: projekt koncepcyjny

Powierzchnia: 1900m2

Data realizacji: 2019- 2020

Ludzie projektu

Inga Rolek

Rafał Murat

Wiktor Smogór