Primavika

Obiekty przemysłowe
Projekt hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla firmy Primavika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych producentów wysokiej jakości żywności wegetariańskiej.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy zakładu produkcji żywności wegetariańskiej w miejscowości Lutom pod Poznaniem. Halę produkcyjną wraz zapleczem administracyjno-socjalnym zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej oraz prefabrykowanej. Projekt obejmował także budowę zbiornika przeciwpożarowego oraz budowę nowego i przebudowę istniejącego zjazdu.


Inwestor: Primavika sp. z o.o.

Lokalizacja: Lutom, gm. Sieraków

Funkcja: Produkcyjna (przemysł spożywczy)   

Zakres prac: Dokumentacja pełnobranżowa         

Powierzchnia: 2960 m2

Data realizacji: 2015        

Ludzie projektu

Łukasz Klekotko

Zuzanna Smykowska

Jan Krzysztof Nikisch