Kładka nad Wartą

Przestrzeń publiczna
Głównym zadaniem projektowanej kładki jest połączenie komunikacyjne umożliwiające ruch pieszo-rowerowy pomiędzy zachodnim brzegiem Wildy oraz wschodnim brzegiem Rataj.

Istniejąca zieleń, naturalnie ukształtowanie krajobrazu oraz terenu odegrały pierwszoplanową rolę w procesie projektowym. Projektowana kładka będzie nie tylko funkcjonalna, ale także integralna z istniejącym otoczeniem.


Projekt ma na celu harmonijne wpisać się w istniejący pejzaż miasta oraz jego historyczne sąsiedztwo. Ponadto projektowana kładka będzie spójna z istniejącym miejscem i nie będzie ingerować w osie widokowe okolicznych zabudowań.

Ze względu na formę kładki możliwe jest wykorzystanie powierzchni, która znajduje się pod nią. Szczególnie atrakcyjna przestrzeń znajduje się pod odnogami kładki. Jest to przestrzeń zielona, która jest integralna z otaczającymi drzewami, do których dostęp możliwy jest zarówno z kładki jak i z terenu. Przestrzeń ta z powodzeniem może pełnić funkcje rekreacyjne, wystawiennicze, kulturalne czy gastronomiczne.

Kładkę zaprojektowano w formie betonowej, sprężonej konstrukcji. Przyczółki jak i ściany oporowe utrzymujące stateczność gruntu zostały zaprojektowane jako żelbetowe.  Układ ścian opracowano w sposób, który umożliwia ukształtowanie terenu wokół kładki zgodnie z zaproponowaną wizją architektoniczną.

Otaczająca natura była dla naszego zespołu ważnym czynnikiem projektowym. Poszanowanie istniejącego drzewostanu znajdującego się przy budynku miejskich łazienek rzecznych oraz drzew po stronie osiedla Piastowskiego wymagało na projektantach ukształtowania formy kładki w taki sposób, by harmonijnie współgrała z istniejącym naturalnym otoczeniem.

Zuzanna Smykowska, Asystent architekta

Inwestor: Urząd Miasta Poznania

Lokalizacja: Poznań

Funkcja: Rekreacyjna

Zakres prac: Koncepcja

Data realizacji: 2019

Ludzie projektu

Inga Rolek

Hubert Maciejewski

Zuzanna Smykowska

Wiktor Smogór

Krzysztof Kaczmarek

Rafał Murat