Komenda w Inowrocławiu

Dawniej Kasyno Wojskowe nr 202 „Azymut”, dzisiaj budynek należący do Komendy Miejskiej Policji w Inowrocławiu, która po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych może się dziś cieszyć dużo większym komfortem pracy.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa oraz modernizacja obiektu z budową nowego łącznika oraz modernizacją budynku administracyjnego, budynku administracyjno-aresztowego, budynku garażowo- warsztatowego oraz budynku kynologiczno-garażowego.


Łączenie architektury nowoczesnej i zabytkowej zawsze jest dużym wyzwaniem. W przypadku tej drugiej, bardzo dużą rolę gra detal i skupienie na odtworzeniu historycznej tkanki. Kluczowym czynnikiem jest także odpowiednie połączenie historycznego dziedzictwa z nowymi standardami funkcjonującymi w tego typu obiektach policyjnych.

W Inowrocławiu zabytkowy ceglany budynek rozbudowano o nową transparentną strefę wejściową z nadwieszonym łącznikiem, opierając podziały ślusarki na proporcjach historycznej elewacji. Dzięki temu, mimo zamkniętej bryły głównej, lekka część wejściowa zachęca obywateli do kontaktu i sprawia, że budynek otwiera się na otoczenie.

Udało się uzyskać efekt pozytywnego kontrastu i uzupełnienia historycznej tkanki za pomocą nowoczesnej konstrukcji ze stali i szkła. Zabytkowy budynek Komendy Policji w Inowrocławiu odzyskał swój dawny blask, a obecnym wyglądem podkreśla swoją rangę.

Inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Lokalizacja: ul. Toruńska 13 i 15, Inowrocław

Funkcja: Komisariat Policji

Zakres prac: projekt rozbudowy i modernizacji

Ludzie projektu

Michał Maryniak

Hubert Maciejewski