Prokuratura w Gnieźnie

Obiekty użyteczności publicznej
Budynek Prokuratury Rejonowej zlokalizowany jest w samym centrum historycznej części Gniezna. Obiektowi nadano nowoczesną formę, o proporcjach odpowiednich do jego funkcji. Zastosowany na elewacji kamień oraz długie i wysokie przeszklenia nadają budynkowi odpowiedniej monumentalności.

Budynek jest charakterystyczny, ale nie przeważa w przestrzeni. Elewację gmachu wykończono piaskowcem koloru szarego, detale ograniczono do minimum, zastępując je mocno zaakcentowanym wejściem na narożniku. Budynek jest częściowo podpiwniczony. W najniższej kondygnacji powstały magazyny oraz archiwum. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia ogólnodostępne z biurem podawczym i poczekalnią dla interesantów, zespół pomieszczeń izby zatrzymań, bibliotekę oraz magazyn dowodów rzeczowych. Z kolei na wyższych kondygnacjach powstały pokoje urzędników i prokuratorów oraz pozostałe związane z funkcją obiektu.


W budynku ciąg komunikacyjny zapewniają korytarze ulokowane wzdłuż obu skrzydeł obiektu, które łączą ze sobą m.in. biura, archiwum, magazyny, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia zatrzymanych, pokoje przesłuchań, pokoje gościnne, pomieszczenia socjalne, sanitariaty itd.

Układ funkcjonalno-przestrzenny powstał na bazie programu inwestycyjnego opracowanego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu oraz na podstawie wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zaproponowaliśmy budynek o prostej geometrii bryły z pionowym podziałem elewacji z pilastrami międzyokiennymi. Słupowa elewacja rozcięta została pasami okien.

Łukasz Klekotko, Prezes Zarządu

Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Lokalizacja: Gniezno

Funkcja: Użyteczność publiczna

Zakres prac: Projekt pełnobranżowy i nadzór inwestorski

Powierzchnia: 2 250 m2

Data realizacji: 2014

Współpraca: Waldemar Kajoch

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Radosław Piechnik