Stary Rynek

Przestrzeń publiczna
Projekt zakłada rewaloryzację płyty Starego Rynku, historycznego i jednego z głównych ośrodków kulturalnych w Poznaniu, wraz z przekształceniem ulicy Jana Baptysty Quadro w Pasaż Kultury.

Stary Rynek to centralny element historycznego Poznania. Jest on trzecim największym rynkiem w Polsce (po krakowskim i wrocławskim). Nagromadzenie zabytków na powierzchni ponad 20 tys. mkw. decyduje o atrakcyjności tego miejsca. To tutaj można zobaczyć słynne poznańskie koziołki. Plac targowy, który miał się stać miejskim rynkiem został wytyczony wraz z lokacją miasta na prawie magdeburskim w 1253 roku. Swój ostateczny kształt otrzymał w XV w. Od rynku wyprowadzono 12 ulic, które do dziś stanowią podstawę regularnego podziału Starego Miasta.


Nasze zadanie polegało na przygotowaniu koncepcji rewaloryzacji płyty Starego Rynku i przekształceniu ul. J.B. Quadro w Pasaż Kultury, a uwzględniającej założenia wszystkich stron. W koncepcji określono sposób ponownego ułożenia nawierzchni na płycie i chodnikach, niwelacji terenu, odwodnienia płyty, a także wyposażenie rynku w infrastrukturę techniczną dla wydarzeń, zieleń i małą architekturę.

Rafał Murat, Architekt prowadzący

Nowa kamienna nawierzchnia, indywidualna mała architektura i neutralna konstrukcja dająca wiele możliwości stworzy przestrzeń dla wystaw, prelekcji, koncertów, seansów oraz spektakli. 

To nasze architektoniczne dziedzictwo, o które musimy dbać. Chcemy, by ta przestrzeń była przyjazna i dostępna dla wszystkich mieszkańców. Dlatego mam nadzieję, że uzyskany wynik w znaczący sposób przybliża nas do pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie przyznania dofinansowania, a tym samym do realizacji tej inwestycji.

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

Inwestor: Urząd Miasta Poznania

Lokalizacja: Poznań

Funkcja: Przestrzeń publiczna

Zakres prac: Koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy

Powierzchnia obszaru inwestycji: 24 972 m2

Data realizacji: 2017

Ludzie projektu

Marlena Szlachetka

Inga Rolek

Rafał Murat

Jan Krzysztof Nikisch

Hubert Maciejewski

Marcin Gatniejewski

Mariusz Sanewski