Warzelnia

Obiekty mieszkaniowe
Zespół budynków „Browar Kobylepole” to inwestycja obejmująca wiele funkcji: pomieści zarówno lokale mieszkalne, mikro apartamenty oraz powierzchnię usługowo-komercyjną wraz z towarzyszącym zapleczem gospodarczo-technicznym.

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji wraz z wymianą istniejących elementów kolidujących z nowo projektowaną funkcją, rozbudowę oraz nadbudowę zachodniego skrzydła w historycznym obiekcie.


W celu uatrakcyjnienia zabytkowych sal piwnicznych planowane jest częściowe odkopanie elewacji kondygnacji podziemnej od strony południowej, wstawienie dużych szkleń z wyjściami na zewnętrzny taras oraz stworzenie przestrzeni rekreacyjnej na poziomie -1.

Na elewacjach przewiduje się częściowo zachowanie, uzupełnienie i odtworzenie ceglanych detali, odsłonięcie ceglanego wyczyszczonego lica ścian oraz poddanie ich niezbędnym zabiegom konserwatorskim, natomiast na części elewacji tynkowanych zostanie odtworzone boniowanie. Nowo projektowany budynek B zakłada również wykorzystanie na elewacjach cegły połączonej z nowoczesnymi materiałami tj. płyty kompozytowe.

Na działce planowane jest usystematyzowanie zagospodarowania, podział terenów utwardzonych i biologicznie czynnych wraz z wydzieleniem dróg kołowych i ścieżek pieszych. Jednocześnie projekt zieleni uatrakcyjni przestrzeń za pomocą wprowadzonej małej architektury – stref projektowanych dla mieszkańców tj. plac zabaw oraz innych elementów dopełniających komfort użytkowania.

Inwestor: Nickel Development

Lokalizacja: Poznań

Funkcja: Mieszkalno-Usługowa

Zakres prac: Dokumentacja Pełnobranżowa

Powierzchnia: 5 160 m2

Data realizacji: 2017

Współpraca: Tekktura, Wanda Zierke

Ludzie projektu

Inga Rolek

Łukasz Klekotko

Marlena Szlachetka

Jan Krzysztof Nikisch

Anna Berger

Hubert Maciejewski

Ilona Szarwińska

Monika Kamińska

Dominika Szymanowska