Politechnika Wrocławska

Obiekty kulturalno-oświatowe
Miejski Szpital Dziecięcy autorstwa Maxa Berga przeobrazi się niebawem w nową siedzibę Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Budynkowi postanowiono przywrócić autentyczną formę zewnętrzną i stworzyć nowoczesne wnętrze, kontrastujące z zabytkową tkanką, uwydatniając jej detale.

W swoim zakresie projekt zakładał przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku poszpitalnego. W ramach opracowania zaplanowano wykonanie nowej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej dostosowanej do aktualnych przepisów.


W budynku A, poprzez usunięcie wtórnej zabudowy, zostanie przywrócony oryginalny układ komunikacji poziomej. Na pierwszym piętrze powstaną sale edukacyjne, a wyższe kondygnacje będą przeznaczone na część administracyjną i pomieszczania pracowników dydaktycznych. Budynek B zostanie przeznaczony w całości na działalność organizacji studenckich. Na najniższym poziomie zaplanowano część gastronomiczną z zapleczem i salą wielofunkcyjną. Wyższe kondygnacje obejmują pomieszczenia administracyjne i sale spotkań kół studenckich. Z kolei w budynku łącznika, w przyziemiu, znajdą się pomieszczania techniczne, a na pierwszym piętrze pokoje dla pracowników Wydziału Matematyki.

Budynek znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego, stanowiącego część Śródmieścia we Wrocławiu, dlatego prace wykonywane są pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Pomimo tych ograniczeń zależało nam, aby zaprojektować nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń, z poszanowaniem jej historycznej wartości.

Rafał Murat, Architekt prowadzący

Inwestor: Politechnika Wrocławska

Lokalizacja: ul. J. M. Hoene-Wrońskiego 13c, Wrocław

Funkcja: Budynek edukacyjno-dydaktyczny szkolnictwa wyższego

Zakres prac: Projekt pełnobranżowy

Powierzchnia zabudowy: 1501 m2

Data realizacji: 2018

Ludzie projektu

Rafał Murat

Piotr Mańko

Paulina Figura

Dominika Szymanowska

Inga Rolek

Marcin Gatniejewski