Komisariat w Poznaniu

Obiekty użyteczności publicznej
Budynek dawnego pruskiego Urzędu Celnego wzniesiono w latach 1882-1885, według projektu Heinricha Kocha. Obiekt nawiązuje stylowo do włoskiego wczesnego renesansu, w elewacji umieszczono m.in. toskańskie kolumny i terakotowo zdobione fryzy. Ceglany gmach charakteryzuje się spokojną, klasyczną formą. Po wojnie ceglane płaszczyzny pozbawione dekoracji otynkowano, co zmieniło wyraz architektoniczny budynku.

W ramach zadania DEMIURG odpowiadał za pełnobranżowy projekt kompleksowej przebudowy komisariatu oraz dokumentację konserwatorską, a następnie dział wykonawczy dokonał gruntownej renowacji budynku. Zakres prac obejmował m.in. dokładne odtworzenie oryginalnej elewacji oraz zabytkowego kartusza na frontowym gzymsie.


Budynek od wielu lat nie był modernizowany a z czasem jego elewacja z licznymi dekoracyjnymi elementami została zatynkowana. Infrastruktura nie spełniała nowych rygorystycznych norm i standardów budynków użyteczności publicznej. Budynek poddano gruntownemu remontowi a projektanci DEMIURG zaproponowali nowe rozwiązania w celu polepszenia możliwości funkcjonalnych.

Wymieniono stropy, stolarkę okienną oraz zaproponowano nowy układ pomieszczeń, wykorzystując możliwość zaadaptowania na cele użytkowe poddasza, będącego dotychczas strychem. Elewacja budynku wróciła do swojego oryginalnego ceglanego wyglądu a odnowione kamienne detale z czerwonego piaskowca sprawiły, że budynek odzyskał swój dawny blask.

Szacunek dla najdrobniejszych zabytkowych detali było bardzo ważnym czynnikiem wyznaczającym kierunki dla projektanta i wykonawcy w przebiegu rewitalizacji obiektu. Kluczowym było odpowiednie połączenie historycznego dziedzictwa z nowymi standardami funkcjonalności.

Nasz zespół specjalistów poświęcił ponad 2 lata na staranne odtwarzanie detali kamiennych i terakotowych komisariatu. Powrót do oryginalnego wyglądu elewacji oraz odrestaurowanie zabytkowej sztukaterii było dla nas cennym doświadczeniem a zarazem ogromnym wyzwaniem.

Rafał Kotlarz, Kierownik projektu

Zdecydowano o dobudowie zewnętrznej windy obsługującej wszystkie kondygnacje budynku, a także o budowie zewnętrznej sali odpraw w miejscu nieużytkowanego spacerniaka w obrębie wewnętrznego dziedzińca budynku. W projekcie przewidziano również wyburzenie części nieużytkowanych garaży w zachodniej części działki oraz budowę zadaszonych miejsc postojowych dla radiowozów.

Budynek komisariatu poddano gruntownej renowacji popartej badaniami konserwatorskimi. Udało się przywrócić wszystkie detale elewacji oraz pierwotną kolorystykę w kolorze sieny palonej.

Marlena Szlachetka, Zastępca kierownika działu koordynacji projektów

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Lokalizacja: al. Marcinkowskiego 31, Poznań

Funkcja: Komisariat Policji

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo, projekt pełnobranżowy oraz dokumentacja konserwatorska

Powierzchnia: 3657,80 m2

Data realizacji: 2019

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Marlena Szlachetka

Wojciech Wobszal

Rafał Kotlarz

Marcin Gatniejewski

Armand Ulatowski