Dworzec Puszczykówko

Obiekty użyteczności publicznej
Oryginalny budynek dworca z 1912 roku w Puszczykowie położony przy linii kolejowej z Poznania do Wrocławia, wybudowany został w konstrukcji szkieletowej nawiązuje do tzw. stylu szwajcarskiego, popularnego w miejscowościach letniskowych i uzdrowiskowych na przełomie XIX i XX wieku. Dworzec wraz z najbliższym otoczeniem nieprzerwanie pełni swoją pierwotną funkcję.

Przeprowadzone z niezwykłą dbałością o detale architektoniczne prace remontowe i konserwacyjne, pozwoliły na zachowanie oryginalnej drewnianej konstrukcji obiektu.


Renowację elewacji i wszystkich drewnianych detali oraz stolarki okiennej i drzwiowej nawiązującej do elementów „secesji berlińskiej” przeprowadzono wykorzystując oryginalną substancję tak, aby nie utracić, lecz podkreślić autentyczność budynku. W pomieszczeniach wyeksponowano więźbę dachową i pokazano układ konstrukcyjny budynku. Perony nawiązują kolorystyką do budynku dworcowego.

Prace renowacyjne trwały 6 lat. W trakcie prac dokonano renowacji drewnianej konstrukcji wieży zegarowej oraz okien, wyremontowano kominy, instalację odgromową i elektryczną, a całość prac zakończyła, prowadzona w kilku etapach, renowacja elewacji zewnętrznej.

Dworzec jest laureatem konkursu NID „Zabytek zadbany” w 2014 r. w kategorii specjalnej związanej z architekturą przemysłową i dziedzictwem techniki.

Inwestor: PKP S.A.

Lokalizacja: Puszczykówko

Funkcja: Użyteczności publicznej, Dworzec

Zakres prac: Nadzór inwestorski

Data realizacji: 2015

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Bartosz Kaczmarek