Mury Miejskie Poznania

Przestrzeń publiczna
Poznańskie mury miejskie to zespół budowli obronnych wzniesionych w celu ochrony średniowiecznego miasta lokacyjnego przed ingerencją zewnętrzną. Do całej infrastruktury należą liczne bramy, baszty oraz wykusze.

W wyniku działań zbrojnych nakazano w XVII rozbiórkę murów. Do dnia dzisiejszego istnieje tylko „Baszta Katarzynek”. W czasie odgruzowywania Poznania po II wojnie światowej natrafiono w podwórzu kamienicy od strony ul. 23 Lutego na pozostałości baszty armatniej, które zakonserwowano i wyeksponowano.


W 2001 r. rozpoczęto zabiegi archeologiczne które odsłoniły wewnętrzną i zewnętrzną strukturę murów na odcinku między basztą armatnią a pozostałościami Bramy Wronieckiej.Prace rewitalizacyjne trwały ponad 5 lat, której finałem było otworzenie nowej ścieżki turystycznej.

Nadzór obejmował prace wykonawcy przy renowacji zabytkowej „Baszty Katarzynek”, odbudowie murów średniowiecznych oraz rekonstrukcji Baszty Strażackiej wraz z poszyciem dachu. Podczas prac odtworzono pomosty drewniane oraz odtworzono blankowanie stanowiące zwieńczenie murów.

Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań

Funkcja: Użyteczności publicznej

Wykonawca: PKZ RENOX Sp. z o.o.

Projekt: Mikołaj Jankowski

Zakres prac: Nadzór inwestorski

Data realizacji: 2010

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski