Muzeum Powstania WLKP

Obiekty kulturalno-oświatowe
Budynek poznańskiego odwachu na Starym Rynku powstał w XVIII w. Pierwszy drewniany budynek zastąpiono nowym, zbudowanym w latach 1783-1787 według projektu warszawskiego architekta Jana Chrystiana Kamsetzera, w stylu klasycystycznym. Budowę sfinansował starosta generalny Wielkopolski – Kazimierz Raczyński. Budynek służył jako siedziba dla straży miejskiej, a później policji.

W elewacji frontowej znajduje się ganek otoczony z obu boków ryzalitami. Cztery kolumny zbudowane w porządku toskańskim wspierają architraw, na którym znajduje się fryz z tryglifami. Na attyce znajdują się znakomitej jakości kartusze: Na środku z herbem Rzeczypospolitej z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, po lewej z herbem Raczyńskich–Nałęcz, po prawej z herbem Poznania.


Nadzór inwestorski obejmował remont wszystkich elewacji budynku. Wykonawca musiał poradzić sobie z dokładną renowacją centralnego kartusza ozdobnego, który wieńczy całą elewację.

Rewitalizacja budynku prowadzona była we ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytów Zakres prac obejmował również renowacje specjalistycznymi technikami kolumn z piaskowca, które należą do części frontowej fasady budynku.

By nadać wyjątkowego kunsztu zabytkowej architekturze wykonawca wymienił obróbki blacharskie, stosując nową blachę miedzianą oraz wykonał izolację fundamentów wraz z dokładnym odtworzeniem nawierzchni wokół budynku.

Inwestor: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych

Lokalizacja: Poznań

Funkcja: Kulturalno-oświatowa, Muzeum

Zakres prac: Nadzór inwestorski

Data realizacji: 2013

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Bartosz Kaczmarek

Natalia Kazubek