Pałac w Rogalinie

Obiekty kulturalno-oświatowe
Pałac w Rogalinie wybudował w latach 1770-1776 Kazimierz Raczyński, pełniący funkcję pisarza koronnego, a następnie starosty generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego koronnego. Z jego inicjatywy powstało późnobarokowe założenie pałacowe w typie „entre cour et jardin”, które przetrwało do dziś w pierwotnym kształcie.

Kazimierz Raczyński zamówił u Dominika Merliniego i Jana Chrystiana Kamzetzera częściowo klasycystyczny projekt elewacji i wnętrz (sień i schody paradne). Za pałacem rozciąga się ogród francuski z zamykającym go kopcem, z którego dawniej rozpościerał się widok w kierunku rzeki Warty.


W 2012 roku MKiDN podjęło decyzję o dofinansowaniu projektu rewaloryzacji i modernizacji zespołu pałacowego. W wyniku jego realizacji zostanie zakończony program całościowej, długoletniej rewitalizacji i modernizacji zabytkowych budynków oraz najbliższego otoczenia rezydencji.

W przeciągu niespełna dwóch lat wykonano prace remontowe i modernizacyjne. Odnowiono dach, elewację oraz przeprowadzono prace malarskie w pałacu i jego skrzydłach, galerii obrazów, stajni, powozowni, dawnej drewutni i czworaku dworskim przeznaczonym częściowo na obsługę zwiedzających.

Przywrócono historyczny układ ścieżek przeddziedzińca. Zrekonstruowano historyczną formę trójarkadowego mostku oraz brukowej nawierzchni dziedzińca. Naprawiono i wykonano dodatkowy pas ruchu dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono wszystkie instalacje, w tym rozszerzono sieć elektryczną i informatyczną.

Oddzielnym, bardzo ważnym zadaniem było odtworzenie historycznego charakteru wnętrz korpusu głównego oraz wybranych pomieszczeń skrzydła południowego pałacu i urządzenia ich jako ekspozycji muzealnej. W ramach tego zadania odtworzono wyposażenie dwukondygnacyjnej biblioteki na podstawie zachowanych projektów Z. Hendla z 1893 r.

Inwestor: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Lokalizacja: Rogalin

Funkcja: Użyteczności publicznej, Muzeum

Wykonawca: RESTAURO Sp. z o.o.

Zakres prac: Nadzór inwestorski

Data realizacji: 2014

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Honorata Jankowska

Natalia Kazubek