Wnętrza Sądu Rejonowego

Obiekty użyteczności publicznej
Budynek obecnego Sądu Rejonowego wzniesiono w latach 1905–1908 w stylu baroku wilhelmińskiego. Majestatycznym punktem wnętrz jest główny portal, na którym znajdują się alegorie prawa i sprawiedliwości. Hol reprezentacyjny i główna klatka schodowa posiadają piękne ozdobne balustrady z kutego żelaza.

We wnętrzu odrestaurowano zgodnie z ich pierwotnym wyglądem sale sądowe. Odnowiono także boczne klatki schodowe. Projekt rewitalizacji zakładał zachowanie drobnych detali architektonicznych, takich jak ławki, grzejniki czy też całą stolarkę drzwiową. Budynek sąsiaduje z czynnym do dzisiaj więzieniem zbudowanym pod koniec XIX w.


Roboty konserwatorskie i odtworzeniowe obejmowały wymianę posadzek, renowację kolumn kamiennych oraz odtworzenie sztukaterii, detali i złoceń.

Zakres prac obejmował także adaptację pomieszczeń na dodatkowe sale rozpraw, które posiadały antresole w zabytkowej konstrukcji stalowej. Do obowiązków wykonawcy należało założenie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, kontroli dostępu oraz monitoringu.

Inwestor: Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto

Lokalizacja: Poznań

Funkcja: Użyteczności publicznej

Wykonawca: Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu Sp. z o.o.

Zakres prac: Nadzór inwestorski

Data realizacji: 2011

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Bartosz Kaczmarek

Natalia Kazubek