Dla akcjonariuszy

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami – „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”.

Wobec powyższego, w zakładce “Dla akcjonariuszy” będziemy zamieszczać informacje dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia i inne wymagane prawem informacje.


DEMIURG Project S.A.
ul. Górnicza 2/143A
60-107 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000741828
NIP: 7792486802
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, opłacony w całości