W związku z informacjami udostępnionymi w mediach społecznościowych przez BBCon Sp. z o.o. a dotyczącymi działalności Spółki, Zarząd Demiurg Project S.A. (dalej: „Spółka”) wyjaśnia, że: