[rev_slider home]
1

DEMIURG to nie praca, DEMIURG to styl życia…

[vc_empty_space height=”22px”]

Firma DEMIURG zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanej od 2004 roku. Zakres prowadzonych prac przez firmę DEMIURG to: Projektowanie oraz Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi, a od 2011 roku Generalne Wykonawstwo.

Przed procesem projektowym wykonujemy Inwentaryzacje obiektów oraz Ekspertyzy Budowlane i Pożarowe. Dla potrzeb przedprojektowych sporządzamy Koncepcje oraz Wizualizacje w celu urzeczywistnienia Inwestorowi pomysłu, a następnie Szacunkowy Koszt Inwestycji.

Na podstawie wykonanego Projektu, sporządzamy Kosztorys Inwestorski potrzebne zarówno do przeprowadzenia postępowania Zamówienia Publicznego lub wyboru najkorzystniejszej oferty przez Inwestorów Prywatnych, ale także w celu pozyskania środków z funduszy UE.

Dzięki kosztorysom potrzebny w dalszym etapie inwestycji budowlanej w prosty sposób przygotowujemy harmonogram rzeczowy i finansowy.

W naszym zespole są również specjaliści w sprawach postępowania administracyjnego, którzy w szybki i bezproblemowy sposób doprowadzą do uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac w w strefie ochrony konserwatorskiej lub w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków a także pozwolenia na budowę.

Po uzyskanie pozwolenia na budowę zespół specjalistów z Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzi całość inwestycji aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, rygorystycznie pilnując harmonogramu prac oraz kosztów inwestycji reprezentując w całym procesie budowlanym Inwestora.

W ramach wieloletniego doświadczenia w zakresie całego procesu inwestycyjnego od fazy: koncepcji, projektu, kosztorysu, wyboru wykonawcy, realizacji i pozwolenia na użytkowanie, od kilku lat sprawnie działamy jako Generalny Wykonawca

Aktualnie w naszym zespole pracuje ponad 50 osób Kierownicy Projektów, Projektanci, Asystenci Projektantów, Kosztorysanci, Rzeczoznawcy, Inspektorzy Nadzoru, Kierownicy Budów, Specjaliści z KPA i PZP oraz Radcy Prawni

W 2017 roku wykonaliśmy ponad 100 Projektów oraz ponad 20 realizacji w Generalnym Wykonawstwie, więc mamy duży potencjał !!!