Politechnika Wrocławska

Powierzchnia użytkowa4408,58 m2
Powierzchnia terenu inwestycji5597,00 m2
Powierzchnia zabudowy1464,90 m2
Projektowana zabudowy dodatkowa39,80 m2
Miejsca parkingowe na terenie 20
MiastoWrocław

Politechnika Wrocławska

Przedmiotem projektu jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku poszpitalnego na cele edukacyjno-dydaktyczne szkolnictwa wyższego we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt podzielony jest na trzy części, część A i C przeznaczona zostanie na Wydział Matematyki, część B dla Działu Studenckiego. 

W budynku A w ramach projektu planuje się usunięcie wtórnych zabudów podkreślając oryginalny układ komunikacji poziomej. Pomieszczenia od strony południowej w przyziemiu i na 1 piętrze przeznaczone będą na cele dydaktyczne, na wyższych kondygnacjach zlokalizowano część administracyjną i pomieszczania pracowników dydaktycznych. Budynek B – zostanie przeznaczona w całości na działalność organizacji studenckich  – w przyziemiu zaplanowano część gastronomiczną z zapleczem i salą wielofunkcyjną. Wyższe kondygnacje to m.in. pomieszczenia administracyjne i kół studenckich. W budynku łącznika kondygnacja piwnicy mieści pomieszczania techniczne, na pierwszym piętrze przewidziano pokoje dla pracowników dydaktycznych. Budynki zostały wyposażone w zaplecze higieniczno-sanitarne dostosowane do ilości użytkowników. 

Zagospodarowanie terenu projektuje się jako otwartą przestrzeń, z wydzieleniem stref: rekreacyjno-naukowej, chillout oraz przestrzeni wystawowej. Zaplanowano zróżnicowanie ukształtowania na terenie za pomocą miejscowych wzniesień, urozmaicając jednocześnie projektowany obszar i tworząc miejscowo ukryte zatoczki z siedziskami. Proponowane prywatne mikro strefy na planie niedomkniętych okręgów, dają możliwość wypoczynku. Od strony południowo-wschodniej przewidziano teren pod studenckie wydarzenia kulturalne, a w północnej części działki zaprojektowano taras wykorzystywany również przez strefę gastronomiczną. Dodatkowo projekt zieleni uzupełniono małą architekturą oraz parkingami rowerowymi i miejscami postojowymi.