Politechnika Wrocławska

Inwestor: Politechnika Wrocławska
Lokalizacja: ul. J. M. Hoene-Wrońskiego 13c, Wrocław
Projekt: DEMIURG
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy: 1501 m2
Data realizacji: 2018
Ludzie projektu: Rafał Murat, Dominika Szymanowska, Inga Rolek, Anna Berger, Katarzyna Kalicka, Paulina Figura, Kamila Szyc, Marcin Gatniejewski, Mariusz Sanewski
Fotograf: Maciej Lulko

Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej zyskał nową siedzibę. Dawny szpital zmienił funkcję stając się obiektem uniwersyteckim. Przy poszanowaniu do zastanej tkanki, przeprowadzono prace renowacyjne historycznego budynku, przystosowując go do potrzeb jego nowych użytkowników.

Naszym głównym założeniem było nadanie nowej funkcji budynkowi służącemu wcześniej przez wiele lat jako szpital. Chcieliśmy zaprojektować obiekt funkcjonalny, nowoczesny i jednocześnie zachować ducha tego pięknego budynku z bogatą historią. W tym celu podkreśliliśmy chociażby zabytkową sztukaterię i malowania na głównych ciągach komunikacyjnych, czego realizację bardzo ułatwiły nam fotografie archiwalne. Wyzwaniem było na pewno zmieszczenie projektowych systemów instalacji i wentylacji dla przewidzianej funkcji, co zawsze wiąże się z dużymi komplikacjami przy istniejących budynkach. – Dominika Szymanowska, Starszy Asystent Architekta

Nowy budynek Politechniki Wrocławskiej mieści w sobie wiele funkcji. W budynku A znajdują się sale wykładowe i dydaktyczne, sale komputerowe oraz biblioteka. Budynek B przeznaczony został Radzie Studentów i umieszczono tam również salę wielofunkcyjną z barem. W budynku C będącym łącznikiem, mieszczą się gabinety profesorów.

Na uwagę zasługuje również zagospodarowanie dziedzińca. Nieoczywiste rozwiązania w postaci zachowania nierówności tego terenu czy ławki w formie półotwartych okręgów sprawiają, że przestrzeń otwiera się na użytkowników, zaprasza do korzystania z niej i zachęca do społecznej interakcji.
Lokalizacja budynku w bliskiej odległości brzegu Odry i uniwersyteckiej kolejki „Polinki” to dodatkowy atut nowej siedziby Wydziału Matematyki.

Galeria

Ludzie projektu

Paulina Figura

Kamila Szyc

Dominika Szymanowska

Inga Rolek

Marcin Gatniejewski

Anna Berger

Mariusz Sanewski