Nowoczesna prototypownia w Starej Papierni

Autor: Biuro prasowe

W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę i przyznał Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 na przebudowę zespołu budynków Starej Papierni przy ul. Szyperskiej 8, w Poznaniu. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, w dniu 27 kwietnia 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu, które ostatecznie przypieczętowało rozpoczęcie realizacji inwestycji. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków europejskich to aż 22 mln 886 tys. zł. Dodatkowo koszt przebudowy i zakupu wyposażenia zostanie pokryty z pieniędzy pochodzących z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3,2 mln zł) Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (8,5 mln zł), a także ze środków własnych UAP (10,9 mln zł). Cała inwestycja będzie kosztować ponad 46 milionów złotych.

W lutym 2022 roku rozstrzygnięto przetarg na przebudowę Starej Papierni w formule zaprojektuj i wybuduj. Wygrała go poznańska firma DEMIURG, która specjalizuje się w tego typu realizacjach.

„Niezwykle cieszymy się, że możemy realizować kolejną inwestycję w Poznaniu i to w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nasze wieloletnie doświadczenie z zabytkową tkanką sprawia, że z pełną świadomością mogę powiedzieć, że będzie to kolejna realizacja zakończona sukcesem, a Poznań zyska miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje artystyczne pasje.” – Mikołaj Jankowski, Prezes Zarządu DEMIURG sp. z o.o.

Władze uczelni planują, że jeszcze w tym roku powstanie tu unikalna w Polsce, Prototypownia UAP stanowiąca uczelniane centrum cyfrowe, gdzie studenci a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania projektów w branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz – uznanej i znaczącej gałęzi naszej regionalnej gospodarki, wpisującej się w tzw. obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Wielkopolskiego.
Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zespołu budynków dawnej fabryki papieru został opracowany na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego, którego autorem jest mgr inż. arch. Mikołaj Stępień. Program funkcjonalno- użytkowy stanowił bazę do opracowania dalszych etapów projektu przez poznańską pracownię DEMIURG.
Na potrzeby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, DEMIURG opracował dokumentację projektową uwzględniającą przebudowę dawnego poprzemysłowego obiektu na nowoczesny kompleks zmodernizowanych budynków wykorzystanych na potrzeby uczelni. Obiekt po przebudowie stanowić będzie kompleks naukowy, a także segment twórczej pracy dla studentów Uniwersytetu. W budynku przewidziano laboratoria i prototypownie obróbki metalu i drewna. Ponadto obiekt zakłada szeroki wachlarz nowoczesnych pracowni tapicerskich, laboratoriów analiz wirtualnych, studia fotograficznego, drukarek 3D itp.
Nowoczesna struktura budynku wraz ze zmienionym układem funkcjonalnym została wpasowana w istniejącą, zabudowaną tkankę. Ze względów funkcjonalnych projekt budynku został rozbudowany i nadbudowany o kolejną kondygnację nadziemną. Przy opracowywaniu projektu, DEMIURG starał się w sposób prosty i dyskretny wykorzystać projektowane elementy, eksponując przede wszystkim istniejącą tkankę historyczną. W znaczeniu korelacji z istniejącą zabudową zastosowano wysokiej jakości materiały budowlane, takie jak płyty włókno- cementowe, a także przeszklone fasady. Istniejąca zabudowa, która musi zostać zachowana, zostanie odrestaurowana.

„Praca nad dokumentacją projektową stanowiła spore wyzwanie z uwagi na ważny w skali regionu, historyczny aspekt inwestycji. Każdy etap opracowania projektowego był konsultowany zarówno z Zamawiającym, jak i Miejskim Konserwatorem Zabytków. W poszanowaniu dla zabytkowych elementów budynku, część z nich zostanie odrestaurowana, a część odtworzona na wzór oryginału. Uwzględniając istniejący charakter obiektu, a także pierwotną i nową funkcję podkreślono poprzez wykreowanie przemysłowego, industrialnego i nowoczesnego budynku.” – Wojciech Błażejczak, Architekt DEMIURG

„Prace projektowe zostały zakończone, a obecnie DEMIURG kończy rozbiórki budynków nr 2 i 3. Wydana została również decyzja pozwolenia na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku głównego. Po tym jak pozwolenie będzie prawomocne firma zacznie prace przygotowawcze i oraz podbijanie fundamentów w formie jet grouting.” – Zuzanna Trybuchowicz, Kierownik robót DEMIURG

DEMIURG jest poznańską firmą, którą tworzy zarówno biuro projektowe jak i dział wykonawczy. Specjalizuje się w inwestycjach realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie DEMIURG prowadzi w Poznaniu kilka inwestycji m.in. przebudowa Galerii Miejskiej Arsenał, przebudowa Instytutu Chemii Bioorganicznej dla Polskiej Akademii Nauk, a także przebudowa Kamienicy Wiedeńskiej na rogu Podgórnej i Szkolnej.

 

Galeria