Wmurowanie kamienia węgielnego w Starej Papierni

Autor: Informacja prasowa | UAP

W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę i przyznał Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 na przebudowę zespołu budynków Starej Papierni przy ul. Szyperskiej 8, w Poznaniu. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, w dniu 27 kwietnia 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu, które ostatecznie przypieczętowało rozpoczęcie realizacji inwestycji. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków europejskich to aż 22 mln 886 tys. zł.

Dodatkowo koszt przebudowy i zakupu wyposażenia zostanie pokryty z pieniędzy pochodzących z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3,2 mln zł) Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (8,5 mln zł), a także ze środków własnych UAP (10,9 mln zł). Cała inwestycja będzie kosztować ponad 46 milionów złotych.

W lutym 2022 roku rozstrzygnęliśmy przetarg na projektowanie i przebudową Starej Papierni. Generalny wykonawca firma DEMIURG zakończyła już prace projektowe i uzyskała decyzję na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowalnych na obszarze zabytkowego centrum Poznania. Obecnie trwają prace przygotowawcze, organizacja placu budowy i kontraktowanie podwykonawców. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to nowa, Stara Papiernia powinna zacząć działać już we wrześniu 2023 roku – mówi Michał Pawłowski kierownik działu inwestycji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Niezwykle cieszymy się, że możemy realizować kolejną inwestycję w Poznaniu i to w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nasze wieloletnie doświadczenie z zabytkową tkanką sprawia, że z pełną świadomością mogę powiedzieć, że będzie to kolejna realizacja zakończona sukcesem, a Poznań zyska miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje artystyczne pasje. Jeszcze w tym roku ruszamy z pracami budowlanymi, a w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się w gotowym obiekcie. – Mikołaj Jankowski, Prezes Zarządu DEMIURG sp. z o.o.

Władze uczelni planują, że we wrześniu 2023 roku powstanie tu unikalna w Polsce, Prototypownia UAP stanowiąca uczelniane centrum cyfrowe, gdzie studenci a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania projektów w branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz – uznanej i znaczącej gałęzi naszej regionalnej gospodarki, wpisującej się w tzw. obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Wielkopolskiego.

Tam będą działy się realizacje programów naukowo – badawczych, tam będą się realizowały programy współpracy z przemysłem i różnego rodzaju działania projektowo badawcze, które Uczelnia wraz z przemysłem będzie realizowała. Ponadto obiekt mógłby realizować inne funkcje: np; być laboratorium Wydziału Malarstwa i Rysunku, laboratorium Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych czy zapleczem dla pracowni projektowych, mebla, designu, ubioru i scenografii. Chcemy także, aby w tej przestrzeni odbywały się wydarzenia kulturalne i artystyczne, które będą dostępne dla każdego Poznaniaka i nie tylko. – mówi prof. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

To także szansa na wzmocnienie i wzrost kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, zwiększenie dostępności oferty prac badawczo-rozwojowych, badań i analiz dla sektora przemysłu meblarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów mebli i wytwórców elementów wyposażenia wnętrz. Cenna jest również budowa programów stażowych dla studentów, transferu wiedzy oraz przygotowanie i profesjonalizacja kadr dla obszaru inteligentnej specjalizacji regionu.

Galeria