Muzeum Instrumentów

Obiekty kulturalno-oświatowe
Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu jest jedynym tego typu muzeum w Polsce. Mieści się w trzech kamienicach na poznańskim Starym Rynku. W jego kolekcji mieści się ok. 2,5 tys. zabytków z różnych epok, pochodzących z całego świata. W zbiorach znajduje się m.in. klawesyn, na którym grał kilkuletni Wolfgang Amadeusz Mozart, są też fortepiany z czasów Chopina i unikatowa kolekcja instrumentów pozaeuropejskich.

Zakres prac obejmował renowację elewacji i elementów kamiennych, remont pokrycia dachowego, renowację witraży, renowację i wymianę stolarki okiennej oraz przebudowę instalacji w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.


Renowację elewacji i wszystkich kamiennych detali oraz stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzono wykorzystując oryginalną substancję tak, aby nie utracić, lecz podkreślić autentyczność i historyczne walory budynku.

Rewitalizacja zakładała również remont poszycia dachowego wraz z jego termoizolacją.

Prace obejmowały także skomplikowany proces rewitalizacji delikatnych witraży, w tym wymianę całej stolarki okiennej wraz jej termoizolacją.

Inwestor: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Lokalizacja: Poznań, Stary Rynek

Funkcja: Użyteczności publicznej, Muzeum

Zakres prac: Generalne wykonawstwo, Renowacja elewacji i elementów kamiennych, remont pokrycia dachowego, renowacja witraży, renowacja i wymiana stolarki okiennej oraz przebudowa instalacji

Data realizacji: 2017

Ludzie projektu

Mikołaj Jankowski

Rafał Kotlarz

Armand Ulatowski