Poliklinika w Bydgoszczy

Inwestor: 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
Generalny Wykonawca: DEMIURG | WEGNER
Projektant: Medes. PW. Stręciwilk E.
Ludzie projektu: Marek Skibiński, Marta Orlikowska, Emilia Pakulska- Nabereźna, Kamil Skibiński
Fotograf: Maciej Lulko

Poliklinika w Bydgoszczy

Prace budowlane przy 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy obejmowały kompleksowy remont pomieszczeń socjalnych i laboratoryjnych, które dostępne będą 24h/7 przez cały rok na potrzeby pacjentów Szpitala. Największym wyzwaniem tej realizacji było zapewnienie najwyższego poziomu higieny ze względu na specyfikę miejsca.

Początkowo, rozebraniu i demontażom uległy wszystkie warstwy ścienne, podłogowe oraz wszelkie instalacje. Prace należało wykonać od początku według projektu wielobranżowego wykonanego przez biuro Medes. Pomimo trudnej sytuacji związanej z ograniczeniami w dostawie materiałów, prace przebiegały sprawnie przy czynnym udziale Zarządu Szpitala oraz  całego Działu Administracji Szpitala, a obiekt udało się oddać się w terminie. – Marek Skibiński, Kierownik kontraktu

Specyfika miejsca wymagała zastosowania materiałów budowlanych i instalacyjnych, które musiały spełnić wymagania odporności na warunki panujące w laboratoriach, jak obecne tam promieniowanie UV. W przypadku obiektów medycznych konieczne jest zastosowanie wyszukanych rozwiązań i technologii materiałowych, jak: wykładziny higieniczne elektrostatyczne z PCV na ścianach i podłogach, farby higieniczne czy lampy wykonane ze specjalnych materiałów. Wszystko, by zapewnić najwyższy stopień higieny.

 

Galeria

Ludzie projektu

Marek Skibiński

Kamil Skibiński

Emilia Pakulska-Nabereźna