GAZ-SYSTEM Warszawa

Obiekty biurowe
Projekt powstał z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań projektowo-wykonawczych. Specjalnie zaprojektowane pod tą inwestycje rozwiązania modułowe pozwoliły na zrealizowane projektu w rekordowo szybkim tempie.

Współpraca oraz wykonanie kluczowych inwestycji dla firmy, która jest strategicznym fundamentem polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju to wielkie wyzwanie.


W ramach zlecenia zostały przeprowadzone liczne konsultacje i analizy z producentem konstrukcji stalowej oraz z działem odpowiadającym za ciągłość procesów logistycznych.

Projekt prefabrykowanych modułów został poddany pogłębionej analizie konstrukcyjnej. Dodatkowe badania specjalistyczne dostarczyły zespołowi wykonawczemu bezcennych informacji, które bezpośrednio przyczyniły się do zwiększenia efektywności prac wykonawczych.

Tego typu projekty i sposób ich realizacji dedykujemy w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie one rozważając projekty inwestycyjne poddają dogłębnej analizie czynnik optymalizacji czasu realizacji w stosunku do poniesionych kosztów.

Łukasz Klekotko, Prezes Zarządu

Czas wykonania oraz stopień zaangażowania zasobów firmy jest ważnym czynnikiem w podjęciu decyzji przy rozpoczęciu tego typu inwestycji. Jesteśmy tego świadomi, dlatego też traktujemy projekt oraz czas inwestora w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Bartosz Kaczmarek, Prokurent

Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.

Lokalizacja: Rembelszczyzna k. Warszawy

Funkcja: Biurowa

Zakres prac: Generalne Wykonawstwo, projekt budowlany oraz wykonawczy

Powierzchnia: 560 m2

Data realizacji: 2012-2013

Współpraca: Dominik Nadwórny

Ludzie projektu

Jan Krzysztof Nikisch

Mikołaj Jankowski

Bartosz Kaczmarek

Radosław Piechnik

Marek Skibiński

Marlena Szlachetka

Adrianna Hechmann

Wojciech Wobszal