Fort VII

Nazwa: Fort VII
Inwestor: Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
Lokalizacja: Poznań
Projektant: DEMIURG
Generalny wykonawca: REMBUDEX
Data realizacji: 2020
Ludzie projektu: Natalia Kazubek, Zuzanna Smykowska, Krzysztof Kaczmarek
Fotograf: Krzysztof Sobieralski

Fort VII

Fort VII powstał w XIX wieku i jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów fortyfikacyjnych Miasta Poznania. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Martyrologii Wielkopolan – ku pamięci ofiar obozu koncentracyjnego, który funkcjonował tam w czasie II Wojny Światowej.

Głównym celem prowadzonych prac było powstrzymanie postępującej degradacji prawej części Fortu i przywrócenie jej do stanu pierwotnego, analogicznie jak w części lewej oraz wykorzystanie terenu i znajdujących się w jego obrębie pomieszczeń dla potrzeb ekspozycji muzealnej. Na ten cel Muzeum otrzymało dofinansowanie z Miasta Poznania i Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie drugiego etapu prac, które będą dotyczyły rozbiórek oraz prac remontowo-renowacyjnych elewacji i murów fosy znajdujących się dookoła Fortu VII.

Etap I obejmował projekt zmiany sposobu użytkowania wraz z renowacją pomieszczeń  oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie prawego majdanu oraz prawej podwalni prowadzącej na majdan na terenie Fortu VII.

Projekt przewidywał również adaptację części pomieszczeń Fortu VII „Colomb”, dawnej Twierdzy Poznań dla potrzeb ekspozycji Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu. Prace remontowo-renowacyjne dotyczyły także elewacji i murów fosy w obrębie koszar szyjowych.

Obiekt jest podpiwniczony. Posiada parter, dwa piętra oraz poddasze i dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej.

Ze względu na charakter prac, wszystkie ustalenia projektantów oraz wykonawcy były prowadzone pod ścisłym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Na placu budowy wiele się działo. Na pewno jednym z ciekawych momentów była sytuacja gdy podczas wykopów pod ziemią został odkryty m.in. schron strzelecki, który został wybudowany w 1939 roku i służył do obrony przed Niemcami. – Zuzanna Smykowska, Architektka

Galeria

Ludzie projektu

Natalia Kazubek

Zuzanna Smykowska

Krzysztof Kaczmarek