Dzieciniec pod Słońcem

Przestrzeń publiczna
Dzieciniec pod Słońcem to pierwszy stworzony w Poznaniu ogród jordanowski, zrealizowany z rozmachem w latach 1927-1928 na zachodniej terasie Warty w rejonie Drogi Dębińskiej. Autorem koncepcji był Sylwester Pajzderski, natomiast budynki zaprojektował Jerzy Tuszowski.

Na koncepcję Dziecińca składał się zespół pawilonów z centralnie zaplanowaną ochronką, połączoną podcieniami z mniejszymi budynkami. Bliżej Drogi Dębińskiej zrealizowano również dom dla dozorcy i kierownika zakładu. Dzieciniec reprezentował założenia stylu dworkowego. W centrum francuskiego ogrodu (od południa) stanęła rzeźba Edwarda Haupta – Macierzyństwo. Ogród z sadzawką ukończony został w 1933, a sam dzieciniec zawierał bawialnię, jadalnię i łaźnię z natryskami.

W zakres prac przy inwestycji wchodziło wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz generalne wykonawstwo, a także z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Założone prace obejmowały przebudowę i remont zabytkowych budynków, budowę nowego budynku gospodarczego, zagospodarowanie i rewaloryzację terenu. Jest to jeden z nielicznych obiektów w Poznaniu, w którym funkcjonuje specjalny system dla osób niewidomych.

Kompleks dostosowano tak, aby był w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowano szereg barier: wyposażono obiekt w schodołaz oraz platformę, zlikwidowano progi drzwiowe, przeprojektowano toalety. Wykonano także plac zabaw, który będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie w pełni bezpieczny dla najmłodszych użytkowników.

Natalia Krzymińska, Kierownik projektu

Zabytkowa przestrzeń ogrodu jordanowskiego jest zagospodarowana tak, aby był on atrakcyjnym miejscem spacerów, wypoczynku, a przede wszystkim przestrzenią do prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej. W ramach prac zinwentaryzowano ponad 800 drzew.

Na terenie ogrodu wykonano alejki parkowe i całkowicie nowe ogrodzenie całego terenu. Przeprowadzono także remont fontanny, boiska do siatkówki plażowej, renowację kortów tenisowych oraz stworzono dwa place zabaw – w tym jeden dla dzieci niepełnosprawnych. Ciekawym elementem, który poddano pracy konserwatorskiej są poidła parkowe. Rzeźbę fontanny poddano renowacji, natomiast w brodziku fontanny wykonano płytę żelbetową, izolację oraz odtworzono ułożenie pierwotnej kostki kamiennej.

Inwestor: Urząd Miasta Poznania

Lokalizacja: Poznań

Funkcja: Przestrzeń publiczna

Zakres: Zaprojektuj i wybuduj

Powierzchnia terenu: 62 498 m2

Data realizacji: 2019

Ludzie projektu

Bartosz Kaczmarek

Radosław Piechnik

Natalia Krzymińska

Marek Skibiński

Justyna Chojnacka

Emilia Nabereźna

Paulina Figura

Hubert Maciejewski

Marcin Gatniejewski

Mariusz Sanewski