Poznańskie Centrum Świadczeń

Nazwa: Poznańskie Centrum Świadczeń
Inwestor: Miasto Poznań
Projekt: DEMIURG
Generalne wykonawstwo: DEMIURG
Data realizacji: 2017
Ludzie projektu: Radosław Piechnik, Natalia Kazubek, Natalia Krzymińska, Zuzanna Smykowska
Fotograf: Maciej Lulko

Poznańskie Centrum Świadczeń


Zakres prac obejmował remont elewacji wraz z odtworzeniem zniszczonych detali elewacji frontowych, renowację drzwi drewnianych, schodów żeliwnych, schodów kamiennych oraz renowację bramy wjazdowej. Na zbiegu ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych na elewacji znajduje się przepiękny kartusz z herbem Poznania.

Praca na czynnym obiekcie dopuszczała wykonywanie prac hałaśliwych wyłącznie w określonych godzinach. Prace planowaliśmy tak, by nie zakłócić pracy Poznańskiego Centrum Świadczeń, co oznaczało m.in. dostosowanie się do wydłużonych godzin pracy urzędników.

Przeprowadziliśmy szereg badań konserwatorskich, dzięki którym sprawdzono z jakich materiałów zostały wykonane poszczególne elementy sztukatorskie i jakimi kolorami były pokryte.

W okresie średniowiecza, w miejscu budynku znajdował się kościół p.w. Wszystkich Świętych oraz cmentarz, funkcjonujący od XV do XIX wieku jako tzw. cmentarz dla ubogich. Kościół został zniszczony w 1655 roku w czasie wojen szwedzkich. W jego miejsce, w początkach XVIII wieku, wybudowano kaplicę, która została rozebrana tuż przed budową szkoły w 1840 roku.

Relikty budowli znajdują się pod budynkiem. Od lat 40-tych XIX wieku, przez ponad 150 lat, budynek pełnił funkcję szkoły, a w ostatnim, powojennym okresie mieściła się w nim szkoła podstawowa specjalna. W części budynku funkcjonowało także technikum poligraficzne, po którym pomieszczenia przejęło przedszkole. Od roku 2007 w budynku mieści się Poznańskie Centrum Świadczeń.

Dzięki badaniom stratygraficznym udało się przywrócić pierwotną kolorystykę elewacji oraz przepięknego kartusza z herbem Poznania na narożniku budynku.- Radosław Piechnik, Kierownik projektu

Galeria

Ludzie projektu

Radosław Piechnik

Natalia Kazubek

Natalia Łęczowska

Zuzanna Smykowska