Biblioteka

InwestorUniwersytet w Białymstoku
MiastoBiałystok
Rok2018
FunkcjaBiblioteka
Biblioteka uniwersytecka

Biblioteka

W skład kampusu obecnie wchodzą cztery budynki: Wydział Informatyki, Fizyki, Matematyki i Biologii. W trakcie budowy znajduje się także obserwatorium astrologiczne. Wszystkie obiekty cechuje prosta forma, głęboko związana z lokalną przyrodą. Po elewacjach pną się bluszcze a dachy porastają zielone tarasy. Podobne powiązania z roślinnością oraz symboliczny monumentalizm można dostrzec także w innych pracach Marka Budzyńskiego, m.in. Filharmonii Białostockiej oraz Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest sama forma, chociaż jest to prawie niewidoczne z poziomu człowieka. Cały gmach rozrysowano na planie pięciokąta, tworząc wewnątrz potężne atrium. Z zewnątrz jednak ściany wyglądają na prostą monolityczną konstrukcję, zbliżoną proporcjami do otaczającej zabudowy. Wszystkie różnice w zewnętrznej formie i materiałach wynikają wprost z funkcji obiektu. Wyraźnie przedłużony parter wykończony betonowymi płytami to podstawa biblioteki, zawierająca magazyny książek i czasopism oraz wszystkie pracownie zajmujące się segregowaniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów.

Budynek Biblioteki Atrialnej charakteryzuje widoczna geometryczność, przeplatanie się ostrych form typowych dla tworów człowieka, z organicznym roślinnym krajobrazem. Architektura nie imituje ani nie ubiera się w twory natury. Jest dla niego kontrastem.

Na elewacji frontowej budynku znajdują się charakterystyczne geometryczne wzory, rozrastające się ku górze, na kształt drzew. Jest to nawiązanie do sąsiednich fasad wokół Placu Słonecznego, utworzonych z refleksyjnych paneli, odbijających widok zadrzewionego wnętrza ronda. Linearny układ na budynku Biblioteki utworzono poprzez zanurzające się w elewacji metalowe profile, z których część zintegrowano z oprawami świetlnymi.