Centrum świadczeń

Obiekty użyteczności publicznej
Zakres prac obejmował remont elewacji wraz z odtworzeniem zniszczonych detali elewacji frontowych, renowację drzwi drewnianych, schodów żeliwnych, schodów kamiennych oraz renowację bramy wjazdowej. Na zbiegu ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych na elewacji znajduje się przepiękny kartusz z herbem Poznania.

Praca na czynnym obiekcie dopuszczała wykonywanie prac hałaśliwych wyłącznie w określonych godzinach. Prace planowane były tak, by nie zakłócić pracy Poznańskiego Centrum Świadczeń, co oznaczało m.in. dostosowanie się do wydłużonych godzin pracy urzędników.


Przeprowadzono szereg badań konserwatorskich, dzięki którym sprawdzono z jakich materiałów zostały wykonane poszczególne elementy sztukatorskie i jakimi kolorami były pokryte.

W okresie średniowiecza, w miejscu budynku znajdował się kościół p.w. Wszystkich Świętych oraz cmentarz, funkcjonujący od XV do XIX wieku jako tzw. cmentarz dla ubogich. Kościół został zniszczony w 1655 roku, w czasie wojen szwedzkich. W jego miejsce, w początkach XVIII wieku, wybudowano kaplicę, która została rozebrana tuż przed budową szkoły w 1840 roku.

Relikty budowli znajdują się pod budynkiem. Od lat 40-tych XIX wieku, przez ponad 150 lat, budynek pełnił funkcję szkoły, a w ostatnim, powojennym okresie mieściła się w nim szkoła podstawowa specjalna. W części budynku funkcjonowało także technikum poligraficzne, po którym pomieszczenia przejęło przedszkole. Od roku 2007 w budynku mieści się Poznańskie Centrum Świadczeń.

Dzięki badaniom stratygraficznym udało się przywrócić pierwotną kolorystykę elewacji oraz przepięknego kartusza z herbem Poznania na narożniku budynku.

Radosław Piechnik, Kierownik projektu

Inwestor: Miasto Poznań

Lokalizacja: Poznań, ul. Wszystkich Świętych 1

Funkcja: Użyteczności publicznej

Zakres prac: Dokumentacja pełnobranżowa i Generalne Wykonawstwo

Projekt: DEMIURG

Data realizacji: 2017

Ludzie projektu

Radosław Piechnik

Natalia Kazubek

Natalia Krzymińska

Zuzanna Smykowska