Hotel w Nepalu

Nazwa: Hotel w Nepalu
Inwestor: The Pavilions Hotels & Resorts
Projekt wykonawczy: DEMIURG
Data realizacji: 2013
Ludzie projektu: Hubert Maciejewski, Rafał Kotlarz

Hotel w Nepalu

Niezwykły obiekt hotelowy położony jest w Nepalu w pobliżu miasta Pokhara. Jest to miejsce wyjątkowe pod wieloma względami. Piękno okolicznej natury, wykorzystanie rozwiązań ekologicznych, bogata oferta możliwości spędzenia wolnego czasu to tylko jedne z wielu atutów tego miejsca. Ideą było stworzenie obiektu wypoczynkowego przy równoczesnym zintegrowaniu go z lokalnymi warunkami środowiska. Dla Inwestora bardzo ważne były również kwestie ekologii. Wszystkie materiały od drewnianych elementów konstrukcyjnych po płócienne dachy zostały wykonane z materiałów naturalnych. Na bazie sporządzonej dokumentacji Inwestor z powodzeniem zrealizował założenie inwestycyjne poczynając od prefabrykacji elementów budynków na terenie Polski, poprzez transport na teren inwestycji, po scalenie elementów na placu budowy. Realizacja powstała w odległości ponad 5000 kilometrów od miejsca powstania projektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, całość zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, szkieletowej. Oprócz stosunkowo niewielkiego ciężaru drewnianych elementów konstrukcyjnych zdecydowano się na wybór drewna z uwagi na jego dużą odporność na trudne warunki klimatyczne panujące w miejscu inwestycji. W trudnych, górskich warunkach powstał obiekt o łącznej powierzchni przekraczającej 1400 m2. Lokalizacja, w której realizowano projekt dostarczyła projektantom wiele wyzwań. Spore nachylenie terenu w miejscu posadowienia budynków oraz ograniczenia logistyczne wynikające z faktu braku dróg utwardzonych, musiały być uwzględniane przy każdej podejmowanej decyzji projektowej. Elementy konstrukcji zostały dostarczone transportem lotniczym i zaprojektowane tak, by z łatwością można je było przewieźć na miejsce budowy.

Specyfika projektu polegała na opracowaniu dokumentacji w Polsce, w oparciu o materiały przekazywane przez inwestora oraz o uzgodnienia dotyczące realizacji wyłącznie poprzez elektroniczne środki łączności. Na bazie sporządzonej przez nas dokumentacji Inwestor z powodzeniem zrealizował założenie inwestycyjne. Możliwość udziału w tej realizacji była okazją do zdobycia wyjątkowego doświadczenia. – Hubert Maciejewski, Główny Konstruktor 

Galeria

Ludzie projektu

Hubert Maciejewski

Rafał Kotlarz