Komenda Policji w Inowrocławiu

Inwestor: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Projektant: DEMIURG
Ludzie projektu: Hubert Maciejewski
Fotograf: Maciej Lulko

 

 

Komenda Policji w Inowrocławiu

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa oraz modernizacja obiektu z budową nowego łącznika oraz modernizacją budynku administracyjnego, budynku administracyjno- aresztowego, budynku garażowo- warsztatowego oraz budynku kynologiczno-garażowego.

Łączenie architektury nowoczesnej i zabytkowej zawsze jest dużym wyzwaniem. W przypadku tej drugiej, bardzo dużą rolę gra detal i skupienie na odtworzeniu historycznej tkanki. Kluczowym czynnikiem jest także odpowiednie połączenie historycznego dziedzictwa z nowymi standardami funkcjonującymi w tego typu obiektach policyjnych.

W Inowrocławiu zabytkowy ceglany budynek rozbudowano o nową transparentną strefę wejściową z nadwieszonym łącznikiem, opierając podziały ślusarki na proporcjach historycznej elewacji. Dzięki temu, mimo zamkniętej bryły głównej, lekka część wejściowa zachęca obywateli do kontaktu i sprawia, że budynek otwiera się na otoczenie.

Udało się uzyskać efekt pozytywnego kontrastu i uzupełnienia historycznej tkanki za pomocą nowoczesnej konstrukcji ze stali i szkła. Zabytkowy budynek Komendy Policji w Inowrocławiu odzyskał swój dawny blask, a obecnym wyglądem podkreśla swoją rangę.

Galeria

Ludzie projektu

Hubert Maciejewski