Szkoła w Owińskach

Obiekty kulturalno-oświatowe
Klasztor w podpoznańskich Owińskach to miejsce wyjątkowe, nie tylko ze względu na jego bogatą historię, ale także funkcję, którą pełni. Od ponad 70. lat działa w nim jeden z najlepszych ośrodków edukacyjnych dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce.

Główną myślą, którą kierowano się podczas przygotowywania projektu rewitalizacji budynku było lepsze przystosowanie go do potrzeb jego użytkowników, zarówno podopiecznych jak i ich opiekunów.


Osoby z dysfunkcją wzrokową odbierają otoczenie za pomocą pozostałych zmysłów, a w szczególności dotyku. Od początku nasz zespół projektowy kierował się więc myślą, by zapewnić jak najłatwiejszy sposób odbioru przestrzeni, eliminując bariery i ograniczenia. Każdy element projektu został starannie przemyślany, aby mógł stać się czynnikiem pomocnym w rehabilitacji. Zespół projektowy DEMIURGa od początku pracy nad projektem kierował się myślą, by zapewnić jak najłatwiejszy sposób odbioru przestrzeni, eliminując bariery i ograniczenia.

Wprowadzono między innymi specjalną identyfikację kolorystyczną na każdej klatce schodowej oraz zaprojektowano prawostronne „pasy ruchu” na korytarzach. Komunikaty kolorystyczne znajdujące się w posadzkach, ścianach oraz na balustradach mają za zadanie nie tylko stwarzać kontrast i ułatwić poruszanie, ale także pozwolić użytkownikowi na lokalizację kluczowych punktów. Zastosowano również nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED o specjalnie skalibrowanym natężeniu światła, dzięki któremu osoby z dysfunkcją wzrokową czują się w tak oświetlonej przestrzeni dużo bardziej komfortowo.

Zmysł wzroku jest kluczowy w percepcji architektury. Dlatego też to właśnie osoby z dysfunkcjami wzrokowymi są najbardziej narażone na nieprzemyślną architekturę. Jeszcze przed przystąpieniem do prac nad rewitalizacją klasztoru, oczywistym dla nas stał się fakt, iż zabytkowe wnętrza mogą stanowić nie atrybut, a przeszkodę, którą będzie trzeba pokonać 

Inga Rolek, architektka DEMIURG Project

Na wielu elementach wnętrz dodano identyfikację w języku Braille’a, np. na balustradach klatki schodowej. Dodatkowo wprowadzono wypukłości w podłożu, które mają na celu zasygnalizować użytkownikowi, że zbliża się do ważnego miejsca, w którym powinien wytężyć swoją uwagę.

Projekt, który powstał w porozumieniu z konserwatorem dokładnie określał sposób konserwacji i ekspozycji licznych zabytkowych elementów, m.in. polichromii i posadzek. Podczas realizacji równocześnie procedowano dodatkowe badania archeologiczne i to one na etapie nadzoru autorskiego i inwestorskiego wniosły wiele nowego w ostateczny wygląd projektu. Okazało się m.in., że najniższą warstwę posadzki stanowiła cegła, prawdopodobnie z okresu, kiedy założono klasztor. Architekci zdecydowali się, aby projekt zmodyfikować i wyeksponować fragment zabytkowej posadzki w formie tzw. „świadka”.

Inwestor: Powiat Poznański/ SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Funkcja: ośrodek edukacyjny

Lokalizacja: Owińska, plac Przemysława 9

Zakres prac: projekt rewitalizacji budynku

Ludzie projektu

Inga Rolek

Rafał Murat